STICHTING FLOWFUND

RSIN: 815272923

Postbus 482

1200 AL Hilversum

Bestuur

             Fred Matser, voorzitter

             Evert Karel Greup, secretaris

             Bernardo Kastrup 

_________________________________________________

Doelstelling:    

De stichting, zijnde een vermogensfonds, heeft ten doel de bevordering van:

-  a. de harmonie in de mens;

-  b. de harmonie tussen de mensen;

-  c. de harmonie tussen de mensen en  omgeving.

-  het functioneren van inspiratie.

Bedoeld is om ons te leren ons open te stellen voor de (creatieve)energie of levenskracht die vanuit het 'oneindige' de ruimte/tijd dimensies als het ware beademt, injecteert of inspireert (de kracht van co-creation);

-  de ontwikkeling van ieders eigen verantwoordelijkheid in de context van het samenleven met andere mensen en in de natuurlijke en in urbane omgeving;

-  de evenwichtige en evenwaardige (creatieve) ontwikkeling van het vrouwelijke en mannelijke principe in de schepping, op alle niveaus, zulks in de ruimste zin van het woord.